شورای برنامه‌ریزی

عضو هسته مرکزی و مدرس کارگاه‌های آموزش جهانی و مشارکتی (یونیسف)، مولف کتاب‌های علوم تجربی دوره ابتدایی در سال‌های متمادی و مدرس کارگاه‌های آموزشی مدرسان کشوری، تالیف کتابهای راهنمای معلم علوم تجربی در دوره ابتدایی، ارزیابی کتاب‌های آموزشی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، عضو گروه طرح همسوسازی برنامه‌های درسی با برنامه درسی ملی، سرپرست اولین تیم المپیاد ریاضی جهانی دانش آموزی دوره ابتدایی در بانکوک، همکاری با مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور جهت سنجش علمی آموزگاران، مدیر اجرای گروه‌های آموزشی تهران.تشویق‌نامه‌ها و گواهینامه‌ها